Følgende notis i Kathmandu post i dag sier det meste om oppvarmingsanlegget i bygninger i Nepal:

Warm and happy…: Students of Holy Temple Golden School in a paddy field in Champi village on the outskirts of Kathmandu. Due to the growing cold, the school is holding classes outside under the morning sun.


Men Marte har med sovepose.