Følgende notis i Kathmandu post i dag sier det meste om oppvarmingsanlegget i bygninger i Nepal:

Warm and happy…: Students of Holy Temple Golden School in a paddy field in Champi village on the outskirts of Kathmandu. Due to the growing cold, the school is holding classes outside under the morning sun.


Men Marte har med sovepose.

Reklamer