Det er tid for friske taler og oppklarende møter i New York.

Det bringer Norge frem på førstesiden på Sri Lankiske aviser.

Litt uforståelig her? Prøv heller neste:

Trykk på bildet for større lesbar versjon hvis du orker (Daily News).

Tilsvarende i aftenposten her.

Den store saken mens vi har vært her er det såkalte attende tillegget til grunnloven som fort vil forsterke den makten og riktdommen som bygger seg opp rundt presidenten i kjølvannet av krigen. Litt om det her. Folk vi snakker med er bekymret for hvordan det skal gå i fortsettelsen.