Me dro te Staffa,
for å få det te å klaffa.

Nei, det er ikke oppløsningen på kameraet som spiller oss et puss.

Staffa var så imponerende at vi ikke ville ha trodd at dette var noe Gud ville fått til hadde vi ikke sett det med egne øyne.