Vi har reist i fra ca 30 flyttekasser og diverse andre gjenstander vi eier. Hvordan skal dette gå? Takk til hjelpsomme venner som har funnet plass til alt. Vi tar kontakt når vi trapper ned dette reisehysteriet.

Alle sakene nesten.